Overige veiligheidsnormen

Kniebescherming NEN EN 14404 (type 2)

Kleding die gecertificeerd is volgens de norm EN 14404 type 2. Het gaat om broeken die voorzien zijn van kniezakken. De norm staat voor kniebescherming voor werk in knielende houding.

Wat houdt deze norm in?

De EN 14404-norm is alleen van toepassing in combinatie met gecertificeerde kniestukken. In combinatie met de kniestukken is de norm EN 14404 van toepassing voor alle Scruffs werkbroeken die voorzien zijn van kniezakken (alle Scruffs werkbroeken met kniezakken voldoen dus aan de EN 14404-norm)

De kniebeschermer wordt getest op 3 eigenschappen te weten perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  Er zijn 3 niveau's mogelijk:

 • Niveau 0: verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert door liggende voorwerpen.
 • Niveau 1: verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie weerstand minstens 100 N
 • Niveau 2: verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens 250 N.

Alle Scruffs kniebeschermers voldoen aan Niveau 0.


Hand- en vingerberscherming NEN EN 388:2003

Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.

Pictogram EN388De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico.

Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat samen met een code van 4 cijfers:
 • A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.
 • B. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het handschoenstaal te snijden.
 • C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.
 • D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van standaardafmetingen te doorboren.
  Beoordeling prestatieniveau
Test 0 1 2 3 4 5
A. Schuurweerstand (cycli) < 100 100 500 2.000 8.000 -
B. Snijweerstand (factor)  < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
C. Scheurweerstand (newton)  < 10 10 25 50 75 -
D. Perforatieweerstand (newton)  < 20 20 60 100 150 -
 
Bij de productbeschrijvingen van alle Scruffs werkhandschoenen staat per type beschreven aan welke prestatieniveau's de handschoenen voldoen.

Hoofdbescherming NEN EN 812:2012

Industriële stootpetten worden gedragen op plaatsen waar obstakels op de werkplek voor verrassingen kunnen zorgen, zoals bij pijpleidingen, magazijnstellingen, in nauwe gangen of donkere ruimten.

In tegenstelling tot veiligheidshelmen zijn stootpetten alleen bedoeld om de drager tegen statische objecten te beschermen. Als zodanig zijn botsproeven uitgevoerd vergelijkbaar met die nodig zijn voor industriële helmen, maar met een lager energieniveau. Een gewicht van 5 kilo vanaf een hoogte van 250 mm, met een maximaal toegestane overgebrachte kracht van 15 kN. Effecten worden onderzocht op de voor- en achterzijde van de stootpet, waarbij het hoofd wordt gekanteld van 30 tot 60 graden.Ook wordt de stootpet blootgesteld aan hoge temperaturen, lage temperaturen, onderdompeling in water en UV-veroudering.

Net als bij industriële helmen zijn stootpetten bedoeld om bescherming te bieden tegen scherpe of puntige voorwerpen (zoals hoeken of uitstekende elementen van statische objecten), en dus is een penetratietest vereist. De test is gebaseerd op een werkwijze vergelijkbaar met de schokabsorptietest. In dit geval wordt een puntige kegel gebruikt en in plaats van het meten van de overgebrachte kracht, is de beoordeling op basis van de vraag of de kegel contact maakt met het (dummy) hoofd onder de helm.


Oog- en gelaatsbescherming NEN EN 166:2001

Deze norm bepaalt de basiseisen voor alle oog- en gelaatsbeschermingsmiddelen uitgezonderd laser-, nucleaire, röntgen- en lage temperatuur IR-straling. 

Wat houdt deze norm in?

Onder een veiligheidsbril wordt verstaan een montuur of frame waarin, al dan niet verwisselbaar, een centrale ruit of twee glazen of lenzen zijn aangebracht. Concreet moet een veiligheidsbril je beschermen tegen projecties van kleine en grotere deeltjes. Om de risico’s van zijdelingse impact zo klein mogelijk te houden, moet de veiligheidsbril uitgerust zijn met zijkapjes of beschikt deze over een zijdelings ver doorlopend montuur.

Glazen en montuur die de veiligheidsbril vormen dienen aan algemene voorwaarden te voldoen:

 • Optische eigenschappen: brekingsindex en dioptrische waarde.
 • Mechanische sterkte: valproef met een kogel van 22 mm diameter en 43 gram met een snelheid van 5,1 m/s (valhoogte 130 cm). 
 • Aan de eis moet worden voldaan bij -5°C en bij 55°C, en (voor kunststof zowel voor als na kunstmatige veroudering.
 • De lichtdoorlaatbaarheid moet tenminste 75% zijn. 
 • UV-bestendigheidseis: na UV-bestraling mogen de lichttransmissie en de materiaaleigenschappen niet zijn veranderd.
 • Thermische bestendigheidseis: na verwarming tot 55°C mogen de materiaal- en optische eigenschappen niet veranderd zijn.
 • Niet brandbaarheidseis: nadat een gloeiende staaf 650°C op het kunststof is gedrukt tot de temperatuur is gedaald tot 300°C, mag het glas niet ontbranden of nagloeien.
 • De optische bruikbare zone voor elk oog moet ten minste 32 mm horizontaal en 25 mm verticaal bedragen.
 • Corrosiebestendigheid: met huid in aanraking komende delen mogen niet allergeen of irriterend zijn. 
 • De bril moet op eenvoudige wijze desinfecteerbaar zijn. 
 • De bril moet door een opticien kunnen worden aangepast.

Indien aan alle voorgaande eisen is voldaan, is de bril goedgekeurd en mag het CE-teken worden aangebracht: Het CE-teken staat op de beide glazen en op één van de veren van het montuur (aan de binnenkant). Alleen de combinatie van CE-teken op het glas en op het montuur maken van een bril een CE-veiligheidsbril. Derhalve is een bril, waarop hetzij alleen op de montuur, hetzij alleen op het glas, het CE-teken is vermeld, geen veiligheidsbril, tenzij glas en montuur een geheel vormen en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden!

Naast de voorwaarden die gesteld worden aan de glazen en het montuur, wordt de oogbescherming ook als samengesteld geheel beoordeeld:

 • Frontale en laterale impact veiligheidsbrillen worden zowel getest op mechanische sterkte ten aanzien van frontale inslag, als ook de zijwaartse inslag. De test bestaat hierbij uit een stalen bal met een diameter van 22 mm en een gewicht van 43 gram die met een snelheid van 5,1 meter/seconde zowel frontaal als zijwaarts de oogbescherming beproeft. Hierbij mogen geen zichtbare gebreken of beschadigingen ontstaan. 
 • Bestendig tegen veroudering (vormbestendigheid bij hogere temperaturen en UV-straling). 
 • Bestendig tegen corrosievorming (zuren en dergelijke).
 • Niet brandonderhoudend. 
 • Een veiligheidsbril kan getinte glazen bevatten.